لیست انتشار قیمت روزانه گوشی در شیراز موبایل ۱۴۰۲/۰۶/۰۳

priceiphone
۳۶,۹۹۹,۰۰۰iPhone 13 128GB CH non Active ابی
۳۷,۳۹۹,۰۰۰iPhone 13 128GB CH non Active سبز
۳۷,۲۹۹,۰۰۰iPhone 13 128GB CH non Active مشکی
۳۷,۰۹۹,۰۰۰iPhone 13 128GB CH non Active صورتی
۳۷,۹۹۹,۰۰۰iPhone 13 128GB CH non Active سفید
۴۲,۹۹۹,۰۰۰iPhone 13 256GB CH non Active صورتی
۴۳,۴۹۹,۰۰۰iPhone 13 256GB CH non Active مشکی
۴۳,۷۹۹,۰۰۰iPhone 13 256GB CH non Active سبز
۴۳,۸۹۹,۰۰۰iPhone 13 256GB CH non Active ابی