لیست انتشار قیمت روزانه گوشی در شیراز موبایل ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

pricesumsung
۳۶۹۸A03s 64
۳۵۰۲A03S 32
۵۱۵۰A13 128/4
۴۲۹۶A12 64
۴۸۶۲A23 64/4
۵۳۰۵A23 128/4
۶۰۱۶A23 128/6
۶۳۱۴A32 128/6
۸۳۹۵A33 128/8 5G
۸۴۱۶A52 128/8
۹۳۷۳A52 256/8
۹۱۱۶A52S(128/6)
۱۱۱۲۴A53 256/8
۱۲۱۹۶A73 128/8 5G
۱۵۱۹۳A73 256/8 5G
۴۲۲۳۰S22 ULTRA 512/12 5G GREEN
۷۶۲۲M23 128/6
۸۷۵۵M52 128/8 5G
۵۰۹۹A22 128/4
۴۴۱۷A22 64/4
Pricexiaomi
۳۰۷۰Redmi9A 64
۴۸۱۱Redmi 10 128/6
۸۸۴۸poco x4pro 256/8
۵۹۲۳note10s 128/6
۶۹۳۲note10pro 128/8
۵۷۱۷note11 128/6
۶۳۶۶note11s 128/8
۷۴۱۶note11pro 128/8 4G
۷۶۷۴Mi11 Lite Ne128 5G
۱۱۲۷۹MI 11T 256/8 5G
۶۴۵۹M4pro 256/8
۸۹۶۱Mi11T 5G 128/8