فکر راه اندازی

فکر راه اندازی سایت و فروشگاه شیراز موبایل تابستان هزار و چهارصد با دیدن سیل عظیم مشتریان سردرگم برای تعمیر و خرید در فروشگاههای موبایل، راه اندازی شد. و ما بر آن شدیم تا در حد توان خود گره از کار افراد جامعه باز کنیم و همچنین نمی توان منکر شد که برای رسیدن به آرزوهای خودمان نبود.

آرزوهایی که در نظر افراد بسیاری در ثروت و دارایی های لوکس خلاصه می شود. لیکن برای ما بیش از این است.

اینکه بتوان یک برند (شیراز موبایل) را فارغ از کاری که انجام می دهیم پذیرفت. و احساس خوشایندی از خرید داشت و بتوان اعتماد کرد.

اعتماد را از آنجایی نشان خواهیم داد که در کار خود سرآمد باشیم. و سعی در ارائه بهترین خدماتی که در توان داریم براییم.

چون می دانیم این راهی است. که با زمان کوتاهی به بار نخواهد نشست، بلکه صبر و پشتکاری زیاد می طلبد.

خانواده کوچک ما فارغ از القاب، آغاز به کار کرده. که هر یک از ما به نوبه خود گره از مشکلی باز خواهیم کرد.

هدف ما چیست؟

در آشفته بازاری که منافع شخصی اولویت شده، اولویت ما جمع کردن افرادی است به دور هم که تخصص دارند و صداقت را پیشه راه خود ساخته ایم چون می دانیم، اعتماد آسان به دست نمی آید، پس برای ارائه بهترین ها با تلاش می کوشیم.